Alkohol

C2H5OH
Alkohol 
en kemisk förening 
som är ett bra lösningsmedel 
ett bränsle, nervgift, en drog 
en dryck som berusar med 
massa tomma kalorier 
krymper hjärnan 
bryter ner vävnader 
förstör levern 
relationer 
dödar... 
Ska du ha ett glas? 
Eh... Jag står över.